Máte nový projekt a hledáte dodavatele zařízení a technologie?

Pokud ano, tak naše firma Vám odpoví na níže uvedené otázky, které již nebudou Vaší starostí, ale budou naší realizací.

 • Rozumíme tomu, co zahajujeme?
 • Máme dostatečně široký náhled na možnosti řešení projektu?
 • Vybrali jsme optimální řešení projektu?
 • Je vše zajištěno pro úspěšnou realizaci projektu?
 • Jsme připraveni dokončený projekt provozovat?
 • Splňuje realizovaný projekt původní očekávání?

Výše uvedené jednotlivé rozhodovací a hodnotící kroky slouží k zajištění optimálního průběhu přípravy a realizace projektu a jsou doprovázeny naší analýzou a praktickým návrhem řešení. Na základě podrobné analýzy projektu a ekonomické studie Vám navrhneme:

 • nezbytně nutný počet operátorů
 • navrhneme stupeň automatizace s ohledem na délku projektu a ceny finálního dílů
 • řekneme Vám, zda použít plně automatizované robotická pracoviště, jednoúčelové stroje, montážní přípravky, a nebo třeba jen transfer dílů.
 • navrhneme technologické postupy pro výrobu s ohledem na počet výrobků
 • navrhneme prostory pro výrobu a rozmístění strojů a technologií - připravíme Vám praktickou 3D zástavbovou studii tak aby Vaše výrobní prostory byly účelově využity dle technologického toku výroby
 • navrhneme takt a posloupnost výroby podle počtu prodávaných výrobků
 • navrhneme dílčí a finální kontrolu kvality výrobku – zajistíme Vám 100% kvalitu hotových dílů a odchytíme mezioperační zmetkovitost - kvalitu výroby může podporovat jen kvalitní a spolehlivá automatizace.
 • navrhneme identifikaci výrobků a vstupních komponent – budete přesně vědět, kde se která komponenta nachází, jaký typ je použit při výrobě, budete vidět do výroby a znát okamžitou rozpracovanost a počet hotových OK dílů a NOK dílů
 • navrhneme balení výrobku s požadovaným stupněm automatizace – s obslužným nebo bezobslužným provozem. Není nutné, aby vždy na konci operací a montáží stál operátor a něco bali

Při předložení nového projektu Vám navrhneme a dodáme nejefektivnější způsob výroby (technologie) se zaměřením na náklady, kvalitu a stabilitu. Dále vyhodnotíme případná rizika a navrhneme jejich minimalizaci.

 

 

Česky