Máte projekt a nevíte jak snížit náklady a jak modernizovat?

Seznámíme se s Vaším produktem a na základě našich zkušeností Vám předložíme konkrétní řešení s konkrétními úsporami. Vždy je cesta jak novým pohledem a novou technologií snížit nákladovost a pracnost.

Předpokladem snížení nákladů je :

  • kvalita výroby
  • kvalita technologií
  • řádné zdokumentování všech procesů, které se dané výroby účastní, s jednoduchým cílem popsat, co a jak se dělá.

Naše firma Vám připraví řešení:

  • jak a čím zajistit kvalitu a kontrolu jednotlivých operací s cílem minimalizace vzniku vad a pokračování ve výrobě vadného dílu. Odhalíme Vám příčiny a místa vzniku zmetků a zajistíme Vám řešení s následným dodáním zařízení pro odstranění těchto vad.
  • jak snížit pracnost výroby - použitímpřípravků, jednoúčelových strojů a robotů navrhneme Vám jednotlivé stupně automatizace pro konkrétní operace a následně tyto zařízení dodáme
  • navrhne Vám sjednocení operací do podskupin a sestav za použití automatizační techniky
  • navrhneme Vám transfer komponent a dílů mezi jednotlivými výrobními stroji tak, aby byla zvýšena produktivita a odstraněn lidský potenciál

Na základě našich vlastních zkušeností z mnoha automatizačních projektů lze říci, že naprostá většina přispěla ke svému cíli, tj. zajištění jakostní výroby a zvýšení její produktivity s rychlou návratností vložených prostředků. Při rozhodování o investicích či opravách jde přece v prvé řadě o peníze, ale o ty jde v celém životním cyklu zařízení. Spořte svoje peníze!

Česky