Máte vysoké výrobní náklady?

Vysoké výrobní náklady jsou většinou způsobeny ztrátami ve výrobě a bývají to:

  • operační ztráty přestavováním strojů -změna produkce
  • výkonové ztráty dlouhým výrobním cyklem
  • nekvalitou výroby
  • nepřesností výroby a velkým podílem lidského faktoru

Připravíme pro Vás řešení, které umožní

Na jednom zařízení vyrábět více typových produktů, aniž byste museli stroj přeseřizovat. Dodáme Vám vícepozicový karusel nebo Vám navrhneme stroj s programovatelným prstencovým zakládáním. Případně upravíme vaše stávající zařízení.

K odstranění výkonových ztrát Vám doplníme vaše výrobní nebo montážní zařízení robotickou rukou, která provede zefektivnění výrobního cyklu a stabilizuje celý proces. Stejně tak pro jednodušší a stále se opakující úkony Vám dodáme tří osové roboty které nahradí sedící operátory, kteří jsou nepostradatelnou součástí jednoúčelových zařízení.

Implementací robotických a automatizačních prvků ve výrobě stabilizujete ekonomiku a výkon výroby. Odstraníte náhodný i sériový výskyt vadných dílů a nedodržení či porušení technologických postupů. Zmetkovitost bude snížena na minimum.

Prostoje jsou zapříčiněny většinou velkým počtem operátorů ve výrobě. Tato skutečnost je sama o sobě zdrojem ztrát a snížení efektivity. Operátoři také často nechtějí přiznat problémy vzniklé na jejich pracovišti. Poctivost a svědomitost operátorů tak výrazně ovlivňuje ekonomiku výroby.

Česky