Potřebujete střižný nástroj?

Naše nástrojárna se specializuje na konstrukci, výrobou a následný servis postupových a střižných nástrojů. Provádíme konstrukci a výrobu těchto střižných nástrojů:

  • Jednoduché - výrobek je hotov na jeden zdvih
  • Postupové - výrobek je zhotoven v několika krocích -nejčastěji vyráběné a používané
  • Kombinované  - střižný nástroj obsahuje prvky umožňující současně  daný výrobek ohýbat a razit

Konstrukce střižného nástroje se provádí s využitím všech výhod parametrického konstruování na základě databází normálií od světových výrobců. Celý postup konstruování vychází z know how praktického postupu, kombinuje jak nejnovější teoretické poznatky tak i zkušenosti konstruktérů střižných nástrojů.

Výstupem konstrukčního postupu je nástrojová sestava včetně modelů jednotlivých desek střižného nástroje, modelů střižníků, ohybníků, vložek střižné desky, a kusovník všech normálií, ze kterých nástroj sestává. Výstupem je též kompletní výkresová dokumentace.

Česky