Potřebujete vstřikovací formu?

Formy pro zpracování musí odolávat vysokým tlakům, musí poskytovat výrobky o přesných rozměrech, musí umožnit snadné vyjmutí výrobku a musí pracovat automaticky po celou dobu své životnosti. Jejich konstrukce a výroba je náročná na odborné znalosti, ale i na finanční náklady. Volba materiálu formy závisí na druhu zpracovávaného plastu, na použité technologii, na velikosti výrobku a jeho složitosti, na velikosti série, na tepelné odolnosti a odolnosti proti opotřebení a korozi, na ceně, apod. Důležitým faktorem životnosti formy je provedené tepelné zpracování na tvarových částech nástroje. Dalším důležitým úkolem při konstrukci forem je stanovení rozměrů a výrobních tolerancí tvarových částí. Pro určení a výpočet těchto rozměrů jsou rozhodující smrštění, tolerance jednotlivých rozměrů výlisku a opotřebení činných částí nástroje. Nejdůležitější je však smrštění zpracovávaného.

Vstřikovací formy jsou konstrukčně velmi rozmanité a lze je rozdělit do následujících skupin:podle násobnosti na jednonásobné a vícenásobné, podle způsobu zaformování a konstrukčního řešení na dvoudeskové, třídeskové, etážové, čelisťové, vytáčecí, apod., podle konstrukce vstřikovacího stroje na formy se vstřikem kolmo na dělící rovinu a na formy se vstřikem do dělící roviny.

Vstřikovací forma se skládá z dílů, vymezujících tvarovou dutinu formy, z chladicího (temperačního) systému, z vtokového systému, z vyhazovacího systému a z upínacích a vodicích elementů. Jednotlivé části vstřikovacích forem lze rozdělit do dvou skupin na části konstrukční a na části funkční. Konstrukční části zabezpečují správnou činnost nástroje a funkční části se stýkají s tvářeným materiálem a udělují mu požadovaný tvar.  Zákazníkům nabízíme kompletní servis při návrhu koncepce forem včetně vývoje a inovací. V procesu od zadání požadavků, přes vlastní přípravu výroby formy až po finální výrobu formy.Nástroje pro vstřikování termoplastů zhotovujeme v naší nástrojárně. Využíváme vlastní technologii, která podstatně snižuje náklady na výrobu forem.

Návrh koncepce formy provádíme pomocí Autodesk® Simulation Moldflow® který poskytuje simulační nástroje pro navrhování plastových dílů, vstřikovací formy a postup vstřikování plastů, umožňují předpokládat a ověřovat chování plastového dílu nebo formy ještě před zahájením výroby.

Našim zákazníkům nabízíme kompletní servis od vývoje výrobku, výrobu prototypu, konstrukci vstřikovací formy, výrobu a vzorkování formy

Česky