Potřebujete značení dílu popisem nebo datamatrix codem?

Pro Vaši novou výrobu nebo typové rozšíření stávající výroby připravíme inteligentní výrobní  systém s identifikací RFID. Který Vám zajistí:

 • Řízení toku výrobků ve výrobním procesu
 • Řízení a kontrolu sledu pracovních operací pro každý model
 • Automatické vyřazení výrobku z procesu ihned po zaznamenané vadě v každém z dílčích stanovišť
 • Automatické včlenění výrobku do procesu, je-li tento zkontrolován nebo opraven obsluhou.
 • Neustálou optimalizaci toku výrobků procesem tak, aby byl v každém okamžiku dosažen co nejkratší výrobní čas.

Pro použití nejen ve výrobě SMT. Se základní verzí softwaru pracuje zařízení v režimu 2D, neboli v režimu značení plochy kolmé k ose čočky. Upgradem softwaru na verzi 3D je zařízení schopné značit libovolné 3D plochy definované programem bez nutnosti pohybu značící hlavy (značení šikmých, kónických nebo kulových ploch), či pohybu výrobku (značení válcových ploch v radiálním směru).

Pro značení dílů ve výrobě nebo během montáže dodáváme in-line laserové značení

Zařízení řeší požadavek laserového značení oběma obvyklými způsoby:

 • stacionárně, tj. výrobek je zastaven, pozicován a označen
 • kontinuálně, tj. výrobek je značen za pohybu

 

Bad mark detekce

„Bad mark“ detekce – objeví-li se na definovaném místě na výrobku značka (štítek, barevná tečka fixem nebo naopak chybějící součástka), výrobek není značen, je buď poslán do dalšího procesu, nebo je zastaven s aktivací alarmu.

 

Kontrola a identifikace dílů pomocí „Strojové vidění“

Je charakterizováno vazbou na výrobní proces a orientací na typické úlohy spojené s řízením výrobního procesu. K těmto úlohám patří hlavně vizuální inspekce předepsaných viditelných parametrů, počítání objektů, hledání defektů a podobně.

Příklady použití:

 • počítání, kontrola úplnosti a zabalení
 • kontrola sestavení a montáže
 • identifikace barev
 • rozpoznání, polohování a třídění
 • čtení a verifikace kódů
 • kontrola povrchů a potisků
 • měření a kontrola tolerancí
 • nalezení vad opracování
 • čtení textů

 

Česky