Potřebujete zvýšit kvalitu vašich výrobků?

Předpokladem kvality výroby a kvality technologií je řádné zdokumentování všech procesů, které se dané výroby účastní, s jednoduchým cílem popsat, co a jak se dělá. Kvalitu výroby může podporovat jen kvalitní a spolehlivá automatizace. Navrhneme Vám a dodáme automatizaci jednotlivých výrobních a montážních operací s cílem odstranění chyb způsobených lidským faktorem.

Rozklíčujeme jednotlivé operace a ve spolupráci s Vámi vyhodnotíme možná rizika vzniku nekvality. Na základě těchto informací Vám dodáme dílčí kontrolní zařízení tak, aby popsaná riziková místa byla pokryta prvky hlídajícími kvalitu prováděných operací. Zároveň Vám dodáme zařízení, které bude provádět sdruženou konečnou kontrolu dílů - případně funkční test. Zařízení bude doplněno software, který průběh zkoušky zaznamená a vyhodnotí. Tato data pak budou  zdrojem pro rychlou eliminaci vzniklých vad a identifikaci příčin vzniku nekvality výroby.

Poka – Yoke

Navrhneme a doplníme vaše stávající zařízení o prvky Poka – Yoke - techniky prevence lidských chyb na pracovišti.

Mechanické prostředky, které budou navrženy pro předcházení vadám přímo v místě vzniku, jsou nejefektivnější. Prostředky pro zachycení vady a okamžité zastavení činnosti patří mezi cenné součásti procesu snižování vad.

Prostředky mohou být jednoduché a levné jako třeba blokovací kolík v zakládacím přípravku nebo koncový spínač, který signalizuje správné umístění dílu. Cílem těchto prostředků není odstranění potřeby určitých pracovních dovedností. Další, jako např. počítadlo nebo alarm signalizující vadu vyzvou pracovníka, aby příslušný neshodný díl vyjmul a přemístil do prostoru pro zmetky. Pomocí čidla zde bude detekována přítomnost vadného dílce a až poté bude moci být spuštěn další pracovní cyklus stroje.

Téměř všem chybám lze předejít. Je nutno identifikovat kdy, kde a proč vznikají a následně přijmout rozhodnutí, vhodný způsob, jak jim předcházet. Téměř všechny vady jsou způsobeny chybami pracovníků (operátorů).

Česky