Požaduje Váš odběratel snížení nákladů na vašem výrobku?

Na základě Vašich technologických postupů Vám konkrétně navrhneme řešení jak uspořit náklady spojené s technologickým procesem výroby.

Seznámíme se s Vaším výrobkem a jeho stávající výrobou a připravíme pro Vás řešení, jakým způsobem lze nastartovat výrobní proces, aby byl štíhlý.  Následně budeme hledat vhodná místa pro zavedení automatizace. Zaměříme se na neúčelně vynaložené pohyby, promarněný čas a úsilí.

Připravíme seskupení technologicky navazujících operací v jeden celek a na jedno místo, nebo dodáme transfer, který zajistí bezobslužný tok komponent.

Na základě naší studie k optimálnímu vytížení jednotlivých mezioperačních cyklů, Vám dodáme zařízení - linku, nebo upravíme stávající výrobní zařízení tak, aby bylo zajištěno přesné navázání jednotlivých výrobních a montážních operací. Nastavíme vše tak, aby náročné a pracné úkony byly nahrazeny jednoúčelovými stroji a automatizačními prvky, které povedou k odstranění časových prodlev a nekompatibilnosti výrobních operací.

Vaši stávající výrobu zmodernizujeme a zvýšíme výkon použitím automatizačních prvků. Zároveň však tyto úpravy provedeme s ohledem na ekonomickou návratnost a životnost projektu.

Česky