Jazyky

Projekt ICT Modia

Název projektu: ICT Modia

Program: OPPI – ICT v podnicích

  • Projekt č.: 2.2 ITP03/1220
  • Projekt „ICT Modia“ byl realizovaný v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace, programu ICT v podnicích. Cílem tohoto projektu byl nákup a implementace ERP systému, který sjednotil informační systémy v rámci celé společnosti, tj. ekonomicko-obchodní agendy (účetnictví, zásoby, nákup, prodej, správa majetku) i technické agendy (řízení výroby, technologická příprava, kusovníky, servis, kontrola kvality). V rámci projektu byl také implementován SW typu PLM Řízení technické dokumentace podporující předvýrobní fázi. Jedná se především o dokument a workflow management, produktový management, řízení změn technické a výrobní dokumentace, projektový a týmový management a řízení jakosti. V rámci projektu byl zároveň modernizován hardware společnosti a pořízen konstrukční software pro plánované rozšíření oddělení vývoje.
  • Očekávaným přínosem projektu je efektivnější práce s podnikovými daty a informacemi, která umožní lepší využití podnikových zdrojů, zajistí kvalitní podklady pro řízení společnosti na všech úrovních, sníží administrativní náročnost klíčových podnikových činností a zkrátí předvýrobní fázi.

Česky