Kontrolní jednoúčelové stroje

Zařízení slouží k zajištění kvality vyráběných dílů a k odhalení případných chyb. Zároveň umožňuje provádět i kontrolu funkcí vyráběného dílů nebo i kontrolu výstupních parametrů. Zařízení je vždy typové stavěné-konstruované dle požadavku funkčnosti dílu a může provádět několik kontrolních operací najednou, nebo chronologicky po sobě jdoucí kontroly. Zařízení může být samostatně stojící a nebo jako příslušenství stojů a zařízení.

Kontrolní jednoúčelové stroje nahrazují práci kontrolních pracovníků, 100% zajišťují stabilitu a kvalitu prováděných kontrolních operací.

Česky

Hlavní záložky