Montážní a výrobní linky

Montážní a výrobní linky zefektivňují celý proces montáží a zprůhledňují kvalitu produktu a snižují vícepráce. Montážní nebo výrobní linka je vždy provedena dle požadavku zákazníka, charakteru produktu a požadovaného stupně automatizace s ohledem na životnost projektu a množství finančních prostředků. Montážní linka plně automatická nebo s volitelným počtem operátorů. Montážní linka slouží pro montáž podsestav nebo sestav a je provedena za účelem splnění všech požadavků na produkt-charakter montáže se zajištěním kvality montáže a finanční rentability-počet operátorů. Výrobní linky jsou navrženy a konstruovány za účelem zajištění požadované produkce výroby. Výrobní linka je navržena vždy tak aby zajišťovala ekonomicky nejvýhodnější způsob zhotovení produktu s důrazem na kvalitu a stabilitu výroby a pokrývala-plnila všechny požadavky zákazníka. Podstatou Výrobní linky je návrh a použití nejoptimálnějšího řešení  výrobních zařízení s ohledem na charakter výroby, cenu a časovou náročnost jednotlivých operací.

Navrhujeme a dodáváme montážní a výrobní linky pro široký rozsah aplikací.

Rozsah stupně automatizace:

  • soubor ručních pracovišť s přípravky
  • soubor pracovišť pro poloautomatickou montáž s manuálním transferem výrobku
  • soubor pracovišť pro poloautomatickou montáž s automatizovaným transferem výrobku
  • soubor pracovních stanic pro automatickou montáž s automatizovaným transferem výrobku
  • robotizovaná montáž

Všechny výše uvedené koncepce mohou být vybaveny 100 % finální kontrolou funkce, úplnosti a specifických vlastností výrobků.

Koncepce je vždy volena tak, aby byl v maximální míře dodržen POKA-YOKE princip.

 

Česky

Hlavní záložky