Jazyky

Kompletace odběrek Hemos pro Gama Group a.s.

Pracoviště je konstrukčně navrženo pro automatickou montáž jednotlivých dílů odběrek Hemos. Pracoviště je navrženo pro jednoho operátora, který provádí pouze cyklické doplňování dílů do vibračních podavačů a cyklický odběr hotových dílů.

Pracoviště je rozděleno na:

 • automatické založení zkumavky
 • automatické založení držáku kanyly
 • automatické nalisování kanyly do držáku
 • automatické nanesení cyklohexanonu na držák kanyly a nalisování držáku do zkumavky
 • automatické nasazení krytky kanyly
 • automatické vyjmutí kompletu s následným  dávkováním do krabice 

Celé zařízení je zakrytováno pomocí rámu z hliníkových profilů s výplní z plnoprůhledových desek. Vstupní kryty a dveře jsou doplněny bezpečnostními prvky pro otevření těchto krytů. Bezpečnostní obvody jsou řešeny v souladu s platnou legislativou.

Panel řízení umožňuje navolit :

 • spuštění zařízení v automatickém režimu
 • počet vyráběných ks
 • počet ks plněných do krabice na dopravníku
 • chybová hlášení
 • přepnutí do režimu pro ruční ovládání pro jednotlivé stanice
Česky
Fotogalerie: