Jazyky

Modulární zařízení s lepícím systémem pro DS Smith

Modulární zařízení na aplikaci lepidla na typové kartony. Zařízení je navrženo pro čtyři operátory. Robot pracuje samostatně, dle zvoleného typového programu. Nejdříve provede aplikaci lepidla na levé straně a následně na pravé a nebo jenom na levé, a nebo jenom na pravé. Celý cyklus se opakuje. Operátor v mezičase nanášení lepidla na levý nebo pravý karton tyto kartony postupně odebírá. Posuvný nakládací stůl se po určitém počtu odebrání automaticky posune do horní maximální úrovně, tak aby vždy byla zajištěna opakovatelná poloha pro nanášení lepidla. Jakmile jsou všechny kartony zpracovány – stůl pomocí ovládacího panelu sjede do spodní polohy a operátor provede založení nových „štosů“ typových kartonů. Celý proces se opakuje. Bezpečnost obsluhy je zajištěna světelnou závorou.

Pracoviště obsahuje:

  • horizontální posuvný dvojitý stůl s fixačními - mechanicko - pneumatickými prvky
  • robotický dvou osovým manipulátor pro aplikaci lepidla s balancerem
  • lepící systém
  • ovládací panel + SW stroje pro tvorbu lepících trajektorií

 

 

 

 

Česky
Fotogalerie: