Montážní karusel pro Spojené kartáčovny

Za účelem zefektivnění ekonomiky výroby, spojení několika po sobě jdoucích operací, snížení pracnosti a počtu operátorů a zmenšení výrobního prostoru jsme pro zákazníka Spokar dodali karusel jehož charakteristika je následující:

  • Karusel jsme osadili jednotlivými montážními stanicemi, které provádí:

  • Navlečení štítku s čarovým kódem na tělo kartáče pro sestavu „lahvový kartáč“

  • Indukční nahřátí prvního konce spirálového drátu těla kartáče

  • Natlačení orientovaných držadel na nahřátý spirálový drát

  • Ohnutí druhého protilehlého konce spirálového drátu kartáče o 180°

  • Odložení finálního dílu k obsluze a následné balení do krabic

  • Karusel je vybaven zásobníky, do kterých operátor nasype, případně založí jednotlivé dílčí komponenty s předzásobou 30-60minut

  • Koncový zákazník: Obchodní řetězce. Takt karuselu 20ks/minutu Pro 4 typy kartáčů

Česky
Fotogalerie: